Newag złożył dokumentację Impulsa 2 we Włoszech

Newag złożył do włoskiej Narodowej Agencji Bezpieczeństwa Kolejowego (ANSF) komplet dokumentów stanowiących podstawę do wydania przez nią tymczasowego zezwolenia na dopuszczenie do eksploatacji pojazdu Impuls II celem wykonania testów dynamicznych.

 
Jak informuje spółka, złożone dokumenty stanowiły pełną dokumentację techniczną pojazdu i były wynikiem zaliczonych pozytywnie badań statycznych przeprowadzonych przez Italcertifer (jednostkę notyfikowaną należącą do Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane).

Newag spodziewa się rozpoczęcia testów dynamicznych w ciągu następnych kilku miesięcy. Po ich zakończeniu, ponownie wystąpi do ANSF o wydanie finalnego zezwolenia na dopuszczenie do eksploatacji „amis commerciale”.

Pojazdy Impuls 2 wyprodukowane dla włoskiego klienta – Ferrovie del Sud Est e Servizi Automobilistici z siedzibą w Bari to trójczłonowe elektryczne zespoły trakcyjne, w pełni zgodne z TSI tabor 2014, toaletę zgodną z TSI PRM, klimatyzację, windy i miejsca dla osób ograniczonej możliwości poruszania się, system gaszenia pożaru oraz monitoring wnętrza. Pojazdy mogą być eksploatowane z maksymalną prędkością 160 km/h. Przedstawialiśmy je w tym miejscu.

Italcertifer oferuje wszystkie podstawowe usługi w zakresie certyfikacji i inspekcji, niezbędne do uzyskania zezwolenia na dopuszczenie do eksploatacji w zakresie części, podsystemów, pojazdów i infrastruktury kolejowej zgodnie z wymogami krajowymi (włoskimi) i europejskimi w szczególności wymogami TSI.

 
Czytaj więcej: TUTAJ

Post Author: ola