Rozpoczęła się wizyta weteranów we Włoszech związana z obchodami 73. rocznicy bitwy o Monte Cassino, 72. rocznicy wyzwolenia Bolonii oraz 220. rocznicy powstania we Włoszech Pieśni Legionów Polskich – „Mazurka Dąbrowskiego”

 

Byli żołnierze 2. Korpusu Polskiego z kraju i z zagranicy, prezesi największych organizacji kombatanckich oraz przedstawiciele władz państwowych i duchowieństwa rozpoczęli 16 maja 2017 r. wizytę w  Republice Włoskiej. Uczczą  73. rocznicę bitwy o Monte Cassino, 72. rocznicę wyzwolenia Bolonii oraz 220. rocznicę powstania we Włoszech Pieśni Legionów Polskich – „Mazurka Dąbrowskiego”. Obchody zorganizował Urząd do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych.

W imieniu Urzędu witam Państwa bardzo serdecznie rozpoczynając wspólną kilkudniową wędrówkę szlakiem bohaterów naszej wolności, żołnierzy 2. Korpusu Polskiego. Szczególnie gorąco witam wszystkich bohaterów walk o niepodległość, najserdeczniej weteranów 2 Korpusu, którzy przybyli z Polski, ale też między innymi z Wielkiej Brytanii, Stanów Zjednoczonych, Kanady i Argentyny. Cieszymy się, że tę pielgrzymkę narodową możemy odbywać z Wami w miejscach, w których walczyliście o wolność Rzeczypospolitej. Są wśród nas także weterani, którzy walczyli o niepodległość w strukturach Polskiego Państwa Podziemnego i wraz z „andersiakami” przybyli świętować wiktorię bitwy o Monte Cassino – powiedział p.o. Szefa Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych Jan Józef Kasprzyk podczas spotkania inaugurującego wizytę we Włoszech.

Pierwszego dnia wizyty uczestnicy delegacji wzięli też udział w uroczystej promocji książki „I soldati di Anders” zawierającej wspomnienia Adama Kurlowicza pod redakcją Aldo Kurlowicza, która odbyła się w  Instytucie Polskim w Rzymie.

W uroczystościach bierze udział 21 weteranów z Polski, Wielkiej Brytanii, Kanady Stanów Zjednoczonych i Argentyny. Władze państwowe podczas obchodów reprezentują wicemarszałkowie Senatu i Sejmu – Joachim Brudziński i Maria Koc oraz córka gen. Andersa – senator Anna Maria Anders, która pełni funkcję pełnomocnika rządu ds. dialogu międzynarodowego, sekretarz stanu w Ministerstwie Spraw Zagranicznych Jan Dziedziczak oraz przewodnicząca Parlamentarnego Zespołu do spraw Weteranów, Kombatantów i Osób Represjonowanych poseł Anita Czerwińska.

 

źródło/ galeria foto: http://www.kombatanci.gov.pl/pl/aktualno%C5%9Bci/759-rozpocz%C4%99%C5%82a-si%C4%99-wizyta-weteran%C3%B3w-we-w%C5%82oszech-zwi%C4%85zana-z-obchodami-73-rocznicy-bitwy-o-monte-cassino,-72-rocznicy-wyzwolenia-bolonii-oraz-220-rocznicy-powstania-we-w%C5%82oszech-pie%C5%9Bni-legion%C3%B3w-polskich-%E2%80%93-%E2%80%9Emazurka-d%C4%85browskiego%E2%80%9D.html

Post Author: ola