We Włoszech rozpoczęły się uroczystości 74. rocznicy bitwy o Monte Cassino. Bierze w nich udział szef MON

W czwartek i piątek we Włoszech odbędą się obchody 74. rocznicy bitwy o Monte Cassino. W uroczystościach weźmie udział minister obrony narodowej Mariusz Błaszczak.

Cały teren walk na Monte Cassino objęty jest szczególną ochroną prawną, gdyż ma status miejsca o szczególnym znaczeniu historycznym, nadany przez Ministerstwo Kultury Włoch. Dyplomacja RP i włoska Polonia czuwają, by status ten był przestrzegany.

Dzięki temu nadzwyczajnemu statusowi, który został nadany w 2016 roku, wszelka działalność prowadzona na terenie wzgórza musi mieć na uwadze szczególny charakter miejsca, podlega ścisłej kontroli i musi odbywać się z poszanowaniem wyjątkowego znaczenia historyczno-wojskowego obszaru oraz pamięci pochowanych tam poległych.

Wszystkie podmioty państwowe i prywatne mają obowiązek dostosować się do nadanego tym terenom statusu. Wszelkie zmiany, jakie chce się tam wprowadzić, wymagają zgody konserwatora zabytków.

Ta decyzja włoskich władz jest rezultatem starań podejmowanych przez ambasadę polską we Włoszech, która zabiegała o to, by zagwarantowano poszanowanie godności i znaczenia historycznego miejsc bitwy o Monte Cassino. Gdy postanowienie to weszło w życie, placówka RP w Rzymie wyraziła nadzieję, że oznaczać to będzie „koniec inicjatyw niezgodnych z powagą miejsca”.

Czytaj więcej: TUTAJ

Post Author: ola