Najbardziej osamotnione narody Europy. Włosi przodują w rankingu

W Unii Europejskiej 6 proc. mieszkańców (w wieku 16 lat i więcej) deklaruje, że nie ma nikogo, kogo mogłoby prosić o pomoc, w razie potrzeby. Ten sam odsetek ludności Wspólnoty skarży się, że nie ma z kim porozmawiać o swoich sprawach osobistych.

 

Wśród państw Unii Europejskiej najbardziej samotnym narodem są Włosi, którzy przodują w obu badanych przez Eurostat kategoriach. W 2015 roku 13 proc. mieszkańców słonecznej Italii twierdziło, że nie ma osoby bliskiej, u której mógłby szukać pomocy w razie nagłych wypadków. Wskaźnik na tym samym poziomie zaobserwowano jeszcze w Luksemburgu. Najmniej osób czujących osamotnienie odnotowano w Czechach, Finlandii, na Słowacji i w Szwecji, gdzie tylko 2 proc. populacji twierdzi, że w razie potrzeby nie ma nikogo, na kogo można liczyć.

 

W przypadku pytania o osoby bliskie, z którymi można porozmawiać o sprawach osobistych, statystyki są na podobnych poziomach. Tutaj najwyższy odsetek (około 12 proc.) odnotowano we Francji i Włoszech. Natomiast najmniejszy (2 proc.) na Cyprze, w Hiszpanii, na Słowacji, w Czechach i na Węgrzech .

Czytaj więcej: TUTAJ

Post Author: ola