Politechnika Łódzka i Uniwersytet im. Fryderyka II w Neapolu wspólnie uruchamiają kierunek studiów

Politechnika Łódzka i Uniwersytet im. Fryderyka II w Neapolu uruchamiają w roku akademickim 2017/2018 wspólne międzynarodowe studia 2. stopnia na specjalności Applited Electronics na kierunku elektronika i telekomunikacja.

Polsko-włoski zespół naukowców z obu uczelni opracował autorski program tych studiów. Mają one charakter elitarny – przewidziano zaledwie po 10 miejsc dla chętnych z uczelni w Łodzi i Neapolu. Studenci przez dwa semestry będą kształcić się w Łodzi i dwa semestry w Neapolu. Absolwenci uzyskają dyplomy ukończenia obu uczelni. Przyjmowanie dokumentów od kandydatów trwa do 20 września. Studenci zakwalifikowani w PŁ będą zwolnieni z opłat związanych ze studiowaniem na Uniwersytecie im. Fryderyka II w Neapolu. Będą mogli też skorzystać z dodatkowego finansowania w ramach programu Erasmus+.

Czytaj więcej: http://www.dzienniklodzki.pl/edukacja/a/politechnika-lodzka-i-uniwersytet-im-fryderyka-ii-w-neapolu-wspolnie-uruchamiaja-kierunek-studiow,12258324/

Post Author: ola