Uroczyste wręczenie dyplomu Polskiej Akademii Umiejętności dla Prof. G. Brogi

Dnia 6 czerwca J.E. Ambasador RP w Włoszech Tomasz Orłowski wręczył uroczyście Pani profesor Giovanni Brogi dyplom z nominacją na członka zagranicznego I Wydziału Filologicznego Polskiej Akademii Umiejętności. Uroczystość miała miejsce w historycznym budynku Palazzo dell’Ambrosiana w Mediolanie, która gości Classe di Slavistica.

 

 Fot. B. Skwarczyński/ Konsulat Generalny RP w RP Mediolanie 

Polska Akademia Umiejętności została utworzona w roku 1872, w wyniku przekształcenia istniejącego od 1815 r. Towarzystwa Naukowego Krakowskiego i od początku pełniła od początku rolę ogólnopolskiej instytucji naukowej i kulturalnej, skupiając ludzi nauki z Polski i innych krajów. Prof. Brogi,  obecnie na emeryturze,  przez  lata pracowała na  Wydziale Slawistyki Uniwersytetu Mediolańskiego, wychowując kilka pokoleń slawistów i polonistów, zajmując się m.in. polską literaturą staropolską, dzięki niej  tacy autorzy, jak  Szymon Starowolski i  Jan Chryzostom Pasek  otrzymali nowe interpretacje. 

Podczas uroczystości wręczenia nominacji i dyplomu PAU, Ambasador wygłosił  laudację p. prof. Brogi, następnie dr Grzegorz Franczak, polonista z wydziału slawistyki przedstawił jej publikacje  związane z polską literaturą. W tym wydarzeniu wzięli także Konsul Generalny RP w Mediolanie Adrianna Siennicka oraz  wykładowcy i studenci wydziału Slawistyki oraz przedstawiciele mediolańskiej Polonii.

źródło: TUTAJ

Post Author: ola