Zakupy Kruka poza Polską zdominują inwestycje w ’17, rynek włoski coraz ważniejszy (wywiad)

Kruk ocenia, że w 2017 roku większa część szacowanych na co najmniej 1 mld zł inwestycji w nowe portfele stanowić będą zakupy dokonane poza Polską. We Włoszech inwestycje wynieść mogą ponad 100 mln euro, a rentowność tych portfeli nie odbiega od tych z innych rynków. Kruk będzie mniej aktywny na rynku euroobligacji – poinformował PAP Biznes członek zarządu spółki.

Nakłady na portfele wierzytelności od stycznia do czerwca 2017 r. wyniosły 506 mln zł. Grupa Kruk kupiła w tym czasie 49 portfeli o łącznej wartości nominalnej 7,4 mld zł. W samym II kwartale Kruk kupił 34 portfele o wartości nominalnej 3,5 mld zł, płacąc za nie 292 mln zł.

„Po pierwszej połowie roku, widząc obecną sytuację na rynku, nie zmieniamy swoich oczekiwań co do całego 2017 roku i podtrzymujemy, że będziemy się starali zainwestować przynajmniej 1 mld zł” – powiedział PAP Biznes Michał Zasępa, członek zarządu spółki.

„Chcemy utrzymywać ROE na poziomie przynajmniej 20 proc. w kolejnych latach” – dodał.

Największy udział w inwestycjach w pierwszym półroczu miały rynki zagraniczne.

 

„W drugiej półroczu prawdopodobnie większość inwestycji także będzie pochodziła z rynków zagranicznych, ale liczymy na to, że zwiększymy też istotnie inwestycje w Polsce w porównaniu do pierwszej połowy 2017 roku” – powiedział Zasępa.

„W drugim półroczu powinna się pojawić na rynku pewna liczba ciekawych portfeli na sprzedaż w Polsce i my jesteśmy bardzo zainteresowani, by niektóre z nich kupić” – dodał.

Kruk poinformował, że zakończył integrację z włoską spółką CreditBase International. W ciągu niespełna dwóch lat od debiutu Kruka na rynku włoskim i osiem miesięcy od tej akwizycji, Kruk zbudował na tym rynku zespół liczący blisko 150 osób.

Zdaniem Zasępy włoski oddział będzie miał coraz większe znaczenie dla rozwoju grupy i pod koniec 2017 roku będzie zatrudniał ponad 200 osób.

„Rentowność portfeli we Włoszech nie odbiega istotnie od średnich rentowności, które uzyskujemy na innych rynkach” – powiedział Zasępa.

W drugim kwartale 2017 roku, grupa Kruk zainwestowała we Włoszech w portfele o wartości nominalnej 240 mln euro.

„Inwestycje w portfele we Włoszech wyniosły w I połowie 2017 roku około 50 mln euro i widzimy potencjał na to, żeby porównywalną kwotę zainwestować w drugim półroczu 2017 roku” – powiedział Zasępa.

Czytaj więcej: TUTAJ

Post Author: ola