Sędziowie Sądu Najwyższego we Włoszech mianowani są przez tamtejszy KRS

Sędziów założonego w 1848 roku włoskiego Sądu Najwyższego (Kasacyjnego) mianuje Krajowa Rada Sądownictwa. Na jej czele stoi z urzędu prezydent Republiki, czyli obecnie Sergio Mattarella.

Dwie trzecie Rady, która mianuje sędziów Sądu Najwyższego, to sędziowie reprezentujący wszystkie organy sądownictwa, a pozostałą jedną trzecią mianuje parlament na wspólnym posiedzeniu obu izb spośród profesorów uniwersyteckich i adwokatów mających co najmniej 15 lat praktyki.

W analizach prawnych podkreśla się, że mianowanie do włoskiej KRS profesorów i adwokatów przez członków włoskiego zgromadzenia ustawodawczego ma na celu niedopuszczenie, by zasady autonomii i niezależności sądownictwa, na których opierają się relacje między rządem i parlamentem a KRS, doprowadziły do powstania „kasty”.

 

Czytaj więcej: TUTAJ

Post Author: ola