Studenci Uniwersytetu Neapolitańskiego kończą swój pobyt w Łodzi [ZDJĘCIA]

Studenci Uniwersytetu im. Fryderyka II w Neapolu kończą swój pobyt w Łodzi. To pierwszy rocznik elitarnych studiów prowadzonych wspólnie przez Politechnikę Łódzką i uczelnię z Włoch

 
Andrea La Frazia, Luigi Imperato, Salvatore Massa i Giovanni Ranieri – to czwórka Włochów, którzy przebywają teraz w Politechnice Łódzkiej na międzynarodowych studiach drugiego stopnia prowadzonych w języku angielskim. Te studia to absolutna nowość. Zostały utworzone, po dwuletnich przygotowaniach, wspólnie przez Politechnikę Łódzką i Uniwersytet im. Fryderyka II w Neapolu, jedną z najstarszych i najbardziej renomowanych uczelni w Europie. Studenci kształcą się na kierunku „elektronika i telekomunikacja”, specjalność „applied electronics” (zastosowania elektroniki).

Dla tej specjalności pracownicy obu uczelni opracowali innowacyjny program studiów tak, by absolwenci zdobyli kwalifikacje potrzebne w przemyśle elektronicznym i mikroelektronicznym państw Unii Europejskiej, w tym Polski i Włoch. W programie tym przewidziano treści niedostępne na studiach w każdej z partnerskich uczelni osobno, a także zwiększoną liczbę zajęć praktycznych. – Odeszliśmy od międzynarodowej wymiany pojedynczych studentów, którzy wyjeżdżają do partnerskiej uczelni i kształcą się według obowiązującego tam programu – mówi prof. Zbigniew Lisik, kierownik Katedry Przyrządów Półprzewodnikowych i Optoelektronicznych PŁ. – Stworzyliśmy natomiast wspólny program studiów, który jest taki sam dla studentów przyjmowanych przez uniwersytet w Neapolu i naszą politechnikę. W toku kształcenia studenci spędzają 2 semestry w swojej uczelni macierzystej i 2 w partnerskiej. W obu mają wykłady i inne zajęcia dydaktyczne prowadzone przez nauczycieli akademickich zarówno z Neapolu, jak i z Łodzi. Absolwenci tych studiów otrzymają podwójne dyplomy, honorowane na całym świecie: dyplom magistra inżyniera na kierunku „elektronika i telekomunikacja” PŁ oraz dyplom Laurea Magistrale in Ingegneria Elettronica Uniwersytetu im. Fryderyka II w Neapolu. Podpisanie umowy w tej sprawie jest właśnie finalizowane.

Czytaj więcej: TUTAJ

Post Author: ola