Szef włoskiej dyplomacji: Polska odgrywa ważną rolę w NATO [WYWIAD]

Polska odgrywa ważną rolę w NATO – powiedział w wywiadzie dla PAP szef MSZ Włoch Angelino Alfano przed środową wizytą w Warszawie. Jego zdaniem mówienie o rozluźnieniu relacji transatlantyckich jest przedwczesne, a w UE trzeba uregulować problem migrantów.

Czy zgadza się Pan z wrażeniem, jakie odnosimy w Polsce, że Włochy są dzisiaj mniej zainteresowane tą częścią Europy, niż było to przed poszerzeniem UE? Czy można oczekiwać zmiany w tym względzie?

Alfano: Nie uważam, żeby nastąpił spadek uwagi ze strony włoskiej w stosunku do państw Europy Środkowej w wyniku ich przystąpienia do UE. Przeciwnie, nasze stosunki z państwami tej strefy charakteryzowały się w tych latach wielką dynamiką, przede wszystkim w obszarze gospodarczo-handlowym. Zwiększa się stale obecność naszych firm, których jest obecnie kilkadziesiąt tysięcy, podobnie jak wymiana handlowa, której łączna wartość zbliża się aktualnie do 70 mld euro.

Tej dynamice wzrostu gospodarczego towarzyszył wzmocniony dialog polityczny, również z państwami Grupy Wyszehradzkiej, a także zwiększona częstotliwość kontaktów dwustronnych na wysokim szczeblu z różnymi państwami regionu, z którymi łączą nas zresztą, bez żadnego wyjątku, głębokie i szczere relacje przyjaźni.

Moje wizyta w Warszawie ma właśnie potwierdzać znaczenie, jakie Włochy przypisują rozwojowi stosunków z Polską, oraz bardziej ogólnie, z państwami Europy Środkowej, które w dalszym ciągu reprezentują obszar silnego i wzrastającego zainteresowania dla naszego kraju, który jest doskonale świadomy wielkiej roli, jakie te państwa pełnią w aktualnej debacie politycznej na doniosłe tematy europejskie.

Państwa członkowskie UE są w głównej mierze skoncentrowane na problemach wewnętrznych lub zewnętrznych mających jednak bezpośredni wpływ na politykę narodową. To sprzyja egoistycznym zrachowaniom i powoduje utratę tej kultury kompromisu, która była mocną stroną Unii. Według Pana powrót do pierwotnych zasad dialogu i partnerstwa nie powinien poprzedzać działań reformatorskich i antykryzysowych w Unii?

Komisja Europejska w zdecydowany sposób wspiera dialog między państwami członkowskimi, publikując, tak jak miało to miejsce w przypadku Białej Księgi w sprawie przyszłości Europy, dokumenty przedstawiające refleksje dotyczące kluczowych tematów mających ożywić proces integracji europejskiej. W szczególności tematów o wymiarze społecznym, o zarządzaniu globalizacją, o Unii Gospodarczej i Walutowej i o przyszłości obronności europejskiej. Ponadto uważam, że Włochy w znacznym stopniu przyczyniły się do wzmocnienia dialogu między państwami członkowskim Unii, poprzez zorganizowanie szczytu w Rzymie 25 marca 2017 r. Przy tej okazji, wraz z Deklaracją Rzymską, liderzy europejscy wyrazili przekonanie, że Unia Europejska jest najlepszym narzędziem do osiągnięcia naszych celów. Teraz należy przekształcić to przekonanie w działanie i uczynić Unię bardziej zdolną do stawiania czoła wyzwaniom nowego tysiąclecia.

Państwa takie jak Polska z niepokojem spoglądają na aktualny kryzys strefy euro. Czy według Pana aktualny stan strefy euro i widoczne błędy strukturalne w jej konstrukcji nie powinny narzucać ostrożności w rozważaniu wspólnej europejskiej monety jako fundamentu i kluczowego środka postępu integracji kontynentalnej?

czytaj więcej: tutaj

 

Post Author: ola