Nowe formy wyzysku nieletnich

Dziś miejscem wyzysku dzieci stają się dziś również kraje europejskie, korzystające z pracy nieletnich migrantów. Wyzysk dzieci i młodzieży, żerowanie na ich pracy to zjawisko, które stale się rozwija i przybiera nowe formy. Najczęściej plagę tę kojarzy się z najuboższymi regionami świata w Afryce czy Ameryce Łacińskiej. Jednakże miejscem wyzysku dzieci stają się dziś również […]