Skarby muzyki polskiej XVII i XVIII wieku. Młodzi muzycy europejscy odkrywają polski barok

Druga edycja międzynarodowego projektu edukacyjnego promującego polską muzykę barokową odwołuje się do polsko-włoskiej współpracy artystycznej w XVI i XVII wieku. Podczas kilkudniowych warsztatów młodzi muzycy – studenci europejskich szkół wyższych – będą pracować z repertuarem wciąż jeszcze nieznanej muzyki polskiego baroku. 

 

Uczestnicy wezmą udział w próbach i wykładach, będą też mogli zaprezentować efekty swojej pracy na profesjonalnych scenach we Włoszech i w Polsce. Podczas kilkudniowej trasy koncertowej zwiedzą historyczne miejsca związane z biografiami polskich kompozytorów barokowych.

Projekt ma na celu zapoznanie rozpoczynających kariery artystów z dorobkiem polskiej muzyki XVII i XVIII wieku i wprowadzenie tej twórczości do programu renomowanych uczelni muzycznych. Pod pedagogicznym i artystycznym kierownictwem Andrzeja Kosendiaka studenci będą zajmować się kompozycjami m.in. Jana Podbielskiego, Mikołaja Zieleńskiego, Marcina Mielczewskiego, Bartłomieja Pękiela. Koncerty w miejscach historycznie związanych z danymi kompozytorami dostarczą wykonawcom niezbędnych kontekstów kulturowych.

W programie znajdziemy wysokiej jakości dzieła wokalno-instrumentalne oraz instrumentalne. Będą to m.in. bogato zdobiona muzyka Adama Jarzębskiego, koncert wokalny Bartłomieja Pękiela, utwory w stylu koncertujących Grzegorza Gerwazego Gorczyckiego. Program uświetnią również dzieła o charakterze polifonicznym Marco Scacchiego oraz Giovanniego Francesco Anerio.

Projekt „Skarby muzyki polskiej XVI i XVII wieku” jest efektem międzynarodowej współpracy instytucji kultury – Narodowego Forum Muzyki im. Witolda Lutosławskiego we Wrocławiu, Conservatorio di Musica Luca Marenzio w Brescii oraz Królewskiego Konserwatorium w Hadze.

Prowadzący seminaria „Musica Polonica Rediviva” Andrzej Kosendiak jest dyrektorem NFM, kompozytorem i muzykologiem. Przez wiele lat prowadził działalność pedagogiczną na wrocławskiej Akademii Muzycznej, pełniąc m.in. funkcję kierownika Międzywydziałowej Pracowni Muzyki Dawnej. Od 2014 roku jest profesorem Akademii Muzycznej w Gdańsku.

Narodowe Forum Muzyki to zespół menadżerów i producentów realizujących wydarzenia o najwyższej jakości artystycznej. Instytucja ta jest też organizatorem dużych międzynarodowych festiwali, w tym m. in: Festiwalu Wratislavia Cantans, Jazztopad, Musica Polonica Nova, Musica Electronica Nova.

 

Czytaj więcej: TUTAJ

Post Author: ola