Sędziowie Sądu Najwyższego we Włoszech mianowani są przez tamtejszy KRS

Sędziów założonego w 1848 roku włoskiego Sądu Najwyższego (Kasacyjnego) mianuje Krajowa Rada Sądownictwa. Na jej czele stoi z urzędu prezydent Republiki, czyli obecnie Sergio Mattarella. Dwie trzecie Rady, która mianuje sędziów Sądu Najwyższego, to sędziowie reprezentujący wszystkie organy sądownictwa, a pozostałą jedną trzecią mianuje parlament na wspólnym posiedzeniu obu izb spośród profesorów uniwersyteckich i adwokatów […]